ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ!!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΕ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ...