ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΕΘΑ

Στις 18 Ιουνίου, στην Αθήνα θα γίνει Ειδική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου. Το Μ.Ε.Α.Σ. "Λήμνος" θα εκπροσωπήσουν ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Αντώνης Χρυσάφης και η γραμματέας Ελένη Τσιγιάννη.